1. Ana Sayfa
 2. Falan Filan
Trendlerdeki Yazı

Öğrenme Stillerine Göre Çalışma Taktikleri

Öğrenme Stillerine Göre Çalışma Taktikleri
0

Her kişiliğin kendine has öğrenme tarzı vardır. Öğrenmek herkes için farklı duyuların çalışmasını gerektirir. Hangi kişilik nasıl ders çalışmalı, insanların öğrenme stilleri, kişiliklere uygun çalışma ortamları ve hangi kişiliğe ait olduğunuzu bu yazımızda bulacaksınız. Kişilik özelliklerini okuyup hangi kişiliğe ait olduğunuza karar verip, o kişiliğin çalışma taktiklerini kullanmanız sizin için daha hızlı bir öğrenme ve kavrama imkanı sunacaktır. :)

Öğrenme tarzına göre 3 kişilik vardır:

 • Görsel
 • İşitsel
 • Kinestetik
Görsel Kişilik Özellikleri:

Nüfusumuzun yüzde atmış civarı bu gruptadır. Bunda televizyonun payı vardır.

 • Görsel yaklaşımı tercih eden insanlar çoğunlukla başlan ve vücutları dimdik ve gözleri yukarılara bakar şekilde ayakta du­rurlar veya otururlar.
 • Derin derin nefes alma eğiliminde değiller­dir.
 • Genelde, normalden yüksek bir ses tonuyla hızlı hızlı konu­şurlar ve konuşma esnasında düşünceleri de çok hızlıdır.
 • Görsel insanlar bir şeyleri resimleri görerek hafızalarında tutarlar ve onlar için ses­ler kolay kolay ne dikkat çeker ne de ilgi uyandırır.
 • Sözlü yön­lendirmeleri hatırlamak konusunda çoğu zaman sıkıntıları vardır çünkü zihinleri başı boş dolaşma eğilimindedir.
 • Görsel kelime­leri veya yüklemleri (Resmettim gibi) kullanma eğilimindedirler.
 • Görsel insanlar görüntüyle; bir şeylerin nasıl göründüğü ile ilgileneceklerdir. 
 • Görseller düşünürken şekiller çizerler kağıtlara, düşüncelerini şekillere dökerler. 
 • Neden sonuç soruları akıllarını kurcalar, aletlerin nasıl çalıştıklarını hep merak ederler. 
 • Rüyaları renkli hatırlarlar.
İşitsel Kişilik Özellikleri:

İşitseller nüfusun yüzde yirmisini oluşturuyor. Geçmişte radyonun yaygın olduğu dönemlerde bunun daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

 • İşitsel yaklaşımı tercih eden insanlar düşündükleri zaman gözlerini yanlarına doğru kaydırırlar.
 • Göğüslerinin ortasından nefes alıp verirler.
 • Gürültü kolaylıkla dikkatlerini dağıtabilir.
 • Kendi kendilerine sessizce konuşurlar ve bunu yaparken bazen dudakları hareket eder.
 • Görsel insanlar kadar yüksek perdeden olmamakla birlikte konuşurken yankılanan bir ses tonları vardır.
 • Sesleri ritmik ve hatta musikilidir.
 • Söylenen şeyleri kolaylıkla si­ze tekrar edebilirler ve dinleyerek öğrenirler.
 • Genellikle müzik­ten ve telefonda konuşmaktan hoşlanırlar.
 •  “Kulağa hoş geliyor”gibi işitsel yüklemleri kullanma eğilimindedirler.
 • Genellikle şeylerin nasıl ses çıkardıklarıyla ilgilenirler.
 • İyi dinleyiciler olarak  konuşma sesinden hoşlanırlar.
 • İşitsel kişiler siz konuşurken size bakmak yerine kulaklarını size doğru çevirirler.
 • Hatırlamak istediklerini, birisi kendilerine anlatıyor ya da söylüyormuş gibi işiterek hatırlarlar.
 • Grup ve ikili çalışmalarda konuşma ve dinleme olanakları olduğu için iyi öğrenirler.
 • Uzun süreler inzivaya çekilebilen ve bu durumdan zevk alanların (özellikle doğanın sesi ya da ki­taplar ve müzik ona arkadaşlık ediyorsa) çoğu işitseldir. Şehrin göbeğinde ana cadde üzerinde, gürültülü bir bölgede ev tutmak, işitsellerin yapacağı son şeydir.
Kinestatik Kişilik Özellikleri:

 • Kinestetik yaklaşımı tercih eden insanlar ciğerlerinin en dibinden nefes alıp verirler ve onlar nefes alıp verirken midelerinin inip kalktığını görürsünüz.
 • Çoğunlukla oldukça derinden gelen bir sesleri vardır.
 • Sözlerini tartarak ve sözleri arasında sessiz boşluk bırakarak yavaş yavaş konuşurlar.
 • Onlar görsel bir insana göre daha yavaş düşünüyor ve konuşuyor görünürler.
 • Kinestetik his yüklemleri kullanma eğilimindedirler.
 • Çocukluğunda dokunulan, kucaklanan, okşanan, sevildiği kendisine her yolla ifade edilen çocuklarda sıklıkla görülür.
 • Yapacakları işleri olayın içinde hissettikleri şekilde düşünürler.
 • Oldukça hareketli olurlar.
 • Kinestetikler dağınıklıktan rahatsız olmaz ve niçin bu kadar olay çıkardığınıza bir anlam veremez.
 • Evde gönüllerince davranabilecekleri kurtarılmış bölgelere gereksinim duyarlar.
 • Yaparak veya bir doğru yürüyerek ezberlerler.
Görsel İnsanlar Nasıl Çalışmalı:

 1. Görsel stile sahip kişilerin çalışabilecekleri derli toplu, karışık ve kalabalık olmayan bir yere gereksinimleri vardır.
 2. Kitaplardaki resimlerden çalışmak uygundur.
 3. Yazarken renkli kalemler kullanmalı, okurken önemli konuların altını renkli kalemler veya fosforlu kalem ile çizmeli.
 4. Anahtar noktalar için kartlar hazırlamalı. Kartların üzerine resim ve semboller çizmeli. Kart üzerinde çok önemli sözcüklerin üzerinden renkli kalemlerle çizmeli. Kartların az bilgi içermesi, kart resminin belleğe kolay yerleşmesini sağlar.
 5. Karmaşık konuları kolay öğrenmek için büyük resim kağıtları kullanarak çeşitli çizimlerle görsel hale dönüştürmek yararlı olur (kavram haritaları oluşturmak gibi).
 6. Kitapların kenarlarına bir bakışta o bölümü ona hatırlatacak kendisine özgü sembol ve resimler çizmeli.
 7. Matematik gibi sayısal konular için, anladığını kısa cümle ya da birkaç söz halinde yazmalı, bilgileri organize etmek için posterler hazırlamalı.
İşitsel İnsanlar Nasıl Çalışmalı:

 • Bu kişiler ders çalışmak için sessiz bir yere ihtiyaç duyabilirler.
 • Mümkünse arkadaş grupları ile çalışmalı ya da bir çalışma arkadaşı bulmalı.
 • Konuları tekrar ederken yüksek sesle okumalı.
 • Ses kayıt cihazı kullanabilir. Kaydettiklerini dinleyerek sınava hazırlanabilir.
 • Bellekte tutulması gereken bilgiler (tarih, isimler, yer adları vb.) için çeşitli melodiler yapılması öğrenmeyi kolaylaştırır. Bu melodilerin komik, saçma ya da çılgınca olması akılda kalmasına daha da faydalı olacaktır.
 • Matematik ve sayısal konular için; yeni konuları (sesli) konuşarak kendine anlatarak çalışabilir. Problemi kendi sözcükleri ile ifade edebilir.
Kinestetik İnsanlar Nasıl Çalışmalı:

 • Yazım kurallarını fazlaca göz önüne almadan sürekli olarak duyduklarını hatırlatacak
  kısa notlar tutabilir.
 • Kavram haritası niteliğinde şema ya da çizimler yapabilir.
 • Çalışırken öğrenmeyi kolaylaştırmak için, elinde kitap ya da kartlarla ileri geri
  yürüyüp, yüksek sesle okuyabilir.
 • Çalışırken hareket etmesi sağlanabilir.
 • Maket ve benzeri materyaller kullanmak faydalı olacaktır.
 • Matematik gibi sayısal şeyler çalışırken, bilgileri gündelik hayatları ile ilişkilendirebilecek şekilde somutlaştırmaları faydalı olabilir.
 • Kinestetik kişilerin çalışırken sık sık ara vermesi gerekebilir. Çalışmalarını 20 dakikalık periyotlara bölmeleri önerilir.

İlginizi Çekebilir

Yazar Hakkında

Yorum Yap