Bağlama Notaları

İlerleyen günlerde parçaların videolu solfejlerini paylaşacağım.. :)

a_(psf)
17 Eylül 2018

Ah Yalan Dünya Nota

1.Bölüm Mi-fa-mi-re-re-do-do-Do-Do-Do Es Mi-re-re-do-do-si-si-Si-Si-Si Es do re do si si la la la la si do si re do si si la LA LA LA LA           2x 2.Bölüm Re-do-re-do-re-do-si-si-Si-Si-Si Do-si-do-si-do-si-la-La-La-La-La…

1 Haziran 2018

Hastane Önünde İncir Ağacı Nota

Bölüm 1 Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-La-La-La-La Bölüm 2 Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-la-sol-la-si-do-si-do Bölüm 3 Es La-si-do-do-do-re-mi-mi-re-re-do-re-si-do-do mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-Do-re-mi Bölüm 1  Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-La-La-La-La Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-La-La-La-La Bölüm 4 La-si-do-do-do-re-mi-re-mi-re-do-re-re-do-re-si-do-Do Mi-mi-re-re-do-re-si-do-Do-Do-Do Bölüm 1 Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-La-La-La-La Mi-fa-fa-mi-fa-sol-mi-mi-mi-re-re-do-re-si-do-si-do-si-la-sol-la-si-si-la-si-la-La-La-La-La https://www.youtube.com/watch?v=03kns-IlnTM

1 Haziran 2018

Oy Asiye Nota

Nakarat Do re mi mi – mifa sol fa sol fa sol fa- mire miremi  re mi re – re do re do Mi fa sol mi re re mi re mi re re do…

a_(psf)
1 Haziran 2018

Zeynep Bu Güzellik Var Mı Soyunda Nota

Nakarat RERERERESOLRE REDOMİREDOSİLA LASİDOREDOSİSİLADOSİLAA LALA RERERERESOLRE REDOMİREDOSİLA LASİDOREDOSİSİLADOSİLA LA Söz FAFASOLLALALALADOSİLALALAFASOLSOLFAFAFASOLMİMİRE RE FAFASOLLALALALADOSİLALALAFASOLSOLFAFAFASOLMİMİRE Nakarat RERERERESOLRE REDOMİREDOSİLA LASİDOREDOSİSİLADOSİLAA LALA RERERERESOLRE REDOMİREDOSİLA LASİDOREDOSİSİLADOSİLA LA https://www.youtube.com/watch?v=FXvRLwgwHjs

a_(psf)
1 Haziran 2018

Neredesin Sen Nota

Nakarat es mifafamifasolll-mimiiii-famirefamirereeee-miredomiredoo-dododo. es remiredomimidodooo-redosiredosisiii-sisiladosilaa-lalala. es solsolfaaa-silalalala  (geçiş: doremifa) es mifafamifasolll-mimiiii-famirefamirereeee-miredomiredoo-dododo. es remiredomimidodooo-redosiredosisiii-sisiladosilaa-lalala. es solsolfaaa-silaala (geçiş: mifasolla) Söz lalalalalalasolfasolfasolsolll-fafafasollalaala-(geçiş mifasolla) lalalalasilalalasolfasolfaaaa- es solsolfasollalalaaaaa (geçiş: doremifa)  Nakarat mifafamifasolll-mimiiii-famirefamirereeee-miredomiredoo-dododo. es remiredomimidodooo-redosiredosisiii-sisiladosilaa-lalala. es fafafaaa-silalalala  (geçiş: doremifa) mifafamifasolll-mimiiii-famirefamirereeee-miredomiredoo-dododo. es remiredomimidodooo-redosiredosisiii-sisiladosilaa-lalala. https://www.youtube.com/watch?v=ARSO0w1MRMI

a_(psf)
1 Haziran 2018

Harmandalı Nota

Birinci Kısım: RE Mİ FA SOL FA Mİ FA SOL FA Mİ FA SOL FA SOL LAA Mİİ Mİ Mİ Mİ LA LA LA LALA RE Mİ FA SOL FA Mİ FA SOL FA Mİ…